Nieuwsbrieven
   <Aanmelden>                                                 <Afmelden>  

Nieuwsbrief Januari 2014

Namens het bestuur van de stichting wens ik u een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2014!
Ik dank u voor uw interesse, steun of betrokkenheid in het afgelopen jaar en hoop dat we ook komend jaar weer op u mogen rekenen. Met uw ondersteuning kan het project ook in 2014 de kinderen en families van Camino Seguro een breed programma van educatie, medische zorg, pedagogische hulpverlening en sport bieden.


Afgelopen jaar is er een belangrijke mijlpaal bereikt in het project. De nodige lokale procedures en voorbereidingen zijn doorlopen en afgerond om een erkende kleuterschool te zijn. Als dit naar verwachting verloopt wordt in nabije toekomst ook getracht om een erkende basisschool te worden. Hierdoor ontvangen de kinderen kwalitatief beter onderwijs en sluit de naschoolse opvang en begeleiding naadloos aan op hun reguliere basisopleiding. Tevens hoeven de kinderen niet meer naar de vele verschillende openbare schooltjes in de buurt, maar kan basisonderwijs gegeven worden binnen het project. Inmiddels hebben 37 van de 40 kinderen hun 1st Grade binnen de school succesvol afgerond en stromen zij door.

Volgend jaar bestaat Camino Seguro 15 jaar en worden in Guatemala diverse evenementen georganiseerd. Vanuit onze Nederlandse stichting willen wij ook aandacht besteden aan dit mooie lustrum en wij zijn daarom nu op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u ons team komen versterken en uw steentje bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor de kinderen van Camino Seguro en hun families? Voor meer informatie klik <hier>. Graag hopen we op enthousiaste reacties!

Met vriendelijke groet,

Suzanne Koppen
namens het bestuur Stichting Vrienden van Camino Seguro