Missie en Visie Camino Seguro
De missie van Camino Seguro is empowerment (´weerbaar maken´) van de armste, at-risk kinderen van de families die werken in de gemeenschap rond de vuilnisbelt van Guatemala Stad. De organisatie creëert mogelijkheden en stimuleert waardigheid door middel van de kracht van educatie. 


De visie:
Kinderen en ouders die deelnemen aan een geïntegreerd programma dat optimisme, gezondheid, educatieve doelen en zelfvertrouwen nastreeft – binnen een veilige en zorgzame omgeving – uiteindelijk door hun eigen inspanning armoede kunnen overwinnen.