Het bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf functies. Momenteel zijn twee functies vacant. Een bestuurslid heeft langdurig in het project in Guatemala gewerkt en één is een ex-vrijwilligers van Camino Seguro. Graag stellen wij ons aan u voor.

Suzanne Koppen (voorzitter)
"In 2008 ben ik drie maanden naar Guatemala geweest en heb ik zes weken gewerkt als vrijwilliger bij Camino Seguro. Ik was klassenassistent in de klas van juf Fidelia bij de allerkleinsten in de Guarderia. Ik vond het super om met de kinderen te werken, ze te leren kennen en met hun families en cultuur kennis te maken. Ik miste ze dan ook enorm toen ik weer thuis was. Ik was blij dat ik vanuit Nederland mijn steentje bij kon dragen en ik sloot mij aan bij de Vrienden van Camino Seguro. Na een aantal maanden besloot ik terug te gaan naar Guatemala en heb daar een half jaar als vrijwilligerscoördinator gewerkt. Ik waardeer de kinderen en hun families, de docenten en vrijwilligers enorm en ben blij dat ik, zij het van een afstand -als secretaris en vervolgens als voorzitter van de Stichting- toch nauw betrokken kan blijven bij de ontwikkelingen van Camino Seguro."

Gerben Flinkert (vice-voorzitter)
Introductie volgt.

Secretaris
Vacant.

Gé Jenniskens (penningmeester)
"Ik werk als organisatieadviseur voor de rijksoverheid. Uit de wens vrijwilligerswerk te gaan doen in een ontwikkelingsland heb ik in 2001 zes maanden gewerkt op het project in Guatemala. Daar heb ik mij bezig gehouden met de aanschaf van nieuw materiaal, het opzetten van het materiaalbeheer en het ontwikkelen van de website. Ook was ik klassenassistent  en heb ik Hanley Denning geadviseerd over de organisatie en het vrijwilligersbeleid. Het was een geweldige tijd. Fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst voor kinderen, die wonen en leven op de vuilnisbelt van Guatemala. Met volle overtuiging zet ik deze ondersteuning vanuit Nederland voort, want Camino Seguro is een wereldproject!"

Sponsorcoördinator
Vacant.